Aktualności

2023-12-31, 13:51
NoweFIO
Zadanie „Między nami – płetwonurkami i ratownikami" należało do najważniejszych – obok wykonywania ratownictwa wodnego – działań stowarzyszenia PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych w roku 2023. Jest to projekt skierowany do osób z niepełnosprawnościami oraz innych osób ze szczególnymi potrzebami (młodzież wymagająca szczególnego sposobu kształcenia, z rodzin dysfunkcyjnych, itp.), mający na celu rozwijanie sprawdzonych metod rehabilitacji i aktywizacji poprzez nurkowanie, aktywną rekreację oraz naukę przydatnych umiejętności (szczególnie pierwszej pomocy) oraz zadbanie o kontynuację działań po zakończeniu realizacji projektu i trwałość rezultatów.
W projekcie korzystaliśmy z naszych doświadczeń nabytych podczas rehabilitacji weteranów poszkodowanych w misjach poza granicami kraju oraz realizacji zadań pn. „Mam moc – woda i pierwsza pomoc".
Beneficjentami zadania są podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach (k. Pisza), Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ełku, ale również kadra ośrodków, która została przeszkolona w zakresie płetwonurkowania, aby móc aktywnie włączyć się w pomoc w prowadzenie zajęć.
W roku 2023 zrealizowane zostały następujące elementy zadania:
1. W pierwszej fazie, po dokonaniu niezbędnych uzgodnień i działań przygotowawczych, rozpoczęliśmy kursy z zakresu płetwonurkowania dla kadry ośrodków opiekujących się osobami z niepełnosprawnościami. Wzięło w nich udział 9 osób z ww. ośrodków (vs. planowanych 8 osób). Szkolenia prowadzone były od czerwca do sierpnia 2023, w mniejszych podgrupach, aby dostosować się do preferencji beneficjentów oraz zapewnić im większy komfort (czas trwania kursów był dłuższy niż pierwotnie planowaliśmy). Od nowego roku szkolnego 2023/2024 opiekunowie aktywnie włączyli się w prowadzenie zajęć basenowych pt. „Przygoda z nurkowaniem" dla swoich podopiecznych.
2. Zajęcia basenowe pt. „Przygoda z nurkowaniem" To jeden z najważniejszych elementów zadania, mający największe oddziaływanie na beneficjentów (bazując na naszym doświadczeniu). Zajęcia realizowane systematycznie przez większość czasu realizacji zadania. Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że praca w wodzie stanowi doskonałą formę wspomagania rehabilitacji zarówno w przypadku trwałej niepełnosprawności, jak i w stanie po przebytym wypadku, chorobie, traumatycznym przeżyciu. Oddziałuje stymulująco na ciało (rehabilitacja fizyczna), pomaga przełamywać własne lęki, słabości (rehabilitacja psychiczna) oraz dzięki aktywnościom wykonywanym w parze, zespole - to również rehabilitacja społeczna.
Zajęcia prowadzone były na basenach w Ełku i Piszu, zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 13 takich zajęć (vs. 10 zaplanowanych). Większa liczba zajęć możliwa była m.in. dzięki współpracy ze stowarzyszeniem Kormoran działającym przy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku (udostępniającym swoje jednostki basenowe) i zaangażowaniem opiekunów ośrodków. Zajęcia prowadzone były systematycznie podczas trwania zadania (z przerwą na wakacje), pierwsze – dnia 30 maja (w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach), ostatnie w roku 2023 – 20 grudnia (dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku).
3. Drugim najważniejszym elementem programu są spotkania edukacyjno-profilaktyczne w placówkach. Mają one na celu nabycie nowych ważnych umiejętności, aktywizację do działań społecznie użytecznych, ćwiczenie działania w zespole, ale również - jako efekt - poczucie się pożytecznym dla innych, potrzebnym, a nie tylko potrzebującym pomocy. Tematyka spotkań obejmowała: warsztaty z podstaw udzielania pierwszej pomocy (postępowanie przy zatrzymaniu krążenia – wezwanie pomocy, resuscytacja krążeniowo-oddechowa prowadzona z pomocą aplikacji monitorującej jakość prowadzonej akcji RKO, użycie defibrylatora AED, a także wstęp do postępowania przy urazach – stabilizacja złamanej/skręconej kończyny czy ewakuacja poszkodowanego na desce ortopedycznej), bezpieczeństwo na obszarach wodnych oraz przygotowanie do płetwonurkowania (zasady bezpieczeństwa, zapoznanie ze sprzętem i jego konfiguracje, itd.). Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 12 zajęć edukacyjnych (w zaktualizowanym wniosku zaplanowane zostało 8). w tym 9 dotyczących podstaw udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa nad wodą, a 3 dotyczące bezpieczeństwa i przygotowania do płetwonurkowania. Zajęcia prowadzone były systematycznie podczas trwania zadania (z przerwą na wakacje), pierwsze – dnia 29 maja (w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach), ostatnie w roku 2023 – 11 grudnia (w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ełku).
Dodatkowo, charakter spotkania edukacyjno-profilaktycznego z zakresu promocji postaw proekologicznych i dbałości o środowisko naturalne miał również udział uczniów i kadry SOSW Ełk (dwukrotnie) i SOSW Łupki (jednokrotnie) w organizowanych przez Podwodnika akcjach sprzątaniu dna i brzegów Jeziora Ełckiego w ramach innych zadań pn. Podwodna Ekologia Ełk 2023 (akcje specjalnie zorganizowane dla tych placówek w kwietniu oraz we wrześniu).
4. Każdy element zadania dokumentowany był zdjęciowo i filmowo. Po każdych zajęciach dla podopiecznych zamieszczona została na Facebooku relacja zdjęciowa. Dokumentowane były również kursy płetwonurkowe dla opiekunów. Na koniec zmontowane zostały 2 filmy: z zajęć basenowych oraz warsztatów z udzielania pierwszej pomocy, które opublikowane zostały na profilu Podwodnika na YouTube, udostępnione również na Facebooku:
Przygoda z nurkowaniem
Warsztaty z pierwszej pomocy

W roku 2024 planujemy przygotować dłuższy film z realizacji całego zadania. Planujemy również zainteresować media lokalne naszym wyjątkowym zadaniem.
W kolejnym roku obecne elementy zadania będą kontynuowane i rozwijane oraz wprowadzone zostaną nowe, w szczególności plenerowe zajęcia integracyjne z rekreacji na wodzie. Zapraszamy do śledzenia.

Program pn. „Między nami – płetwonurkami i ratownikami" Podwodnik prowadzi dla osób z niepełnosprawnościami w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 z dofinansowaniem ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem