PROJEKT FIO 2018

PROJEKT FIO 2018

   

Od maja 2018 do końca roku PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych realizuje wieloaspektowe rozbudowane zadanie publiczne z zakresu edukacji obywatelskiej pt. Młodzież dla bezpieczeństwa i ratownictwa – edukacja obywatelska i aktywizacja dofinansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018 w priorytecie: 2. Aktywne społeczeństwo (instytucja wdrażająca i nadzorująca: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego).

Istotą zadania jest szeroko rozumiana edukacja obywatelska młodzieży z niewielkich miejscowości (głównie z powiatu giżyckiego i piskiego), gdzie tematem przewodnim jest bezpieczeństwo i ratownictwo wodne. Na naszych terenach znajduje się najwięcej jezior w kraju, toteż jest bardzo duże zapotrzebowanie na posiadanie przez lokalnych mieszkańców kompetencji z zakresu edukacji wodnej oraz bezpieczeństwa i ratownictwa wodnego.
Przedsięwzięcie jest zrealizowane we współpracy i przy zaangażowaniu innych podmiotów. Głównym partnerem zadania jest Giżycka Szkoła ZDZ prowadząca certyfikowane piony klas mundurowych oraz technikum fryzjerskie, której uczniowie byli zarówno beneficjentami, jak i współorganizatorami wielu części zadania.
 
 
Zadanie zakładało przeszkolenie 50 beneficjentów (wśród których największa grupa to uczniowie szkół średnich prowadzących tzw. klasy mundurowe – ZDZ Giżycko oraz LO Orzysz) w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa na obszarach wodnych, nadanie uprawnień ratownika wodnego oraz kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym (płetwonurka), przy jednoczesnym zaangażowaniu do działania w tym zakresie na rzecz społeczności lokalnej. Forma zaangażowania beneficjentów związana była z nowo zdobytymi umiejętnościami:
1.   wzięli udział w akcjach ekologicznych sprzątania dna i brzegów jezior po sezonie (we wrześniu), w których prowadzone były zajęcia szkoleniowe (początkowo planowana była jedna taka akcja, ale zdecydowaliśmy się zorganizować dwie):
Jezioro Orzysz (w której uczestniczyli uczniowie m.in LO Orzysz, żołnierze TSW, ratownicy Podwodnika, a naziemnie wspierali strażacy OSP Odoje):
Jezioro Kisajno (uczestniczyli - pod wodą i na lądzie uczniowie ZDZ Giżycko, wspierani przez żołnierzy i weteranów misji 15 GBZ oraz świeżo upieczonych nurków z Orzysza):
2.   włączyli się aktywnie w przygotowanie stoisk edukacyjnych z zakresu ratownictwa wodnego oraz zajęć z zakresu pierwszej pomocy na festynach organizowanych dla lokalnej społeczności:
- II. Bieg Pamięci w Komorowie Absolwentów Szkoły Podchorążych w czerwcu
- Festyn rodzinny z okazji święta Ośrodka Szkolenia Poligonowego WL Orzysz we wrześniu
- Spotkania w szkołach przed wakacjami o tematyce bezpieczeństwa na obszarach wodnych
   
3.   brali udział – razem z ratownikami wodnymi naszego stowarzyszenia – w dyżurach, patrolach ratowniczych i interwencjach prowadzonych na Jeziorze Orzysz – przez cały sezon, do końca września (w tym w akcji poszukiwawczej i ratowania życia zaginionego 16-latka).
4    brali udział – zarówno jako organizatorzy, jak i zawodnicy w zawodach pływackich „100 metrów na 100-lecie Niepodległości”.
     
Warto wspomnieć, że w ww. akcje społeczne włączeni byli również inni wolontariusze (nie tylko kursanci), w tym beneficjenci innych zadań organizowanych przez Podwodnika oraz inne podmioty i organizacje (uczniowie ww. szkół, OSP Odoje, żołnierze 15 GBZ oraz OSPWL Orzysz, a także 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz członkowie Podwodnika; ma to wymiar – oprócz społecznego również integracyjny, pozwoli uczniom zapoznać się ze specyfiką różnych służb mundurowych).
 
Przedsięwzięcie zakładało także szeroko zakrojone odchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozpoczęły się one już w czerwcu wyżej wymienionymi zawodami i kontynuowane były na jesieni. Obchody były ważnym elementem zadania – po przedsięwzięciach mających na celu wzmacnianie postawy obywatelskiej i patriotyzmu lokalnego, przyszedł czas na wydarzenia patriotyczne w najbardziej popularnym znaczeniu tego słowa. Ich głównymi organizatorami byli uczniowie Giżyckiej Szkoły ZDZ, przy wsparciu Podwodnika, przy udziale członków Światowego Związku Żołnierzy AK oraz Związku Sybiraków:
1.      Zaduszkowe spotkanie poetyckie, ze wspomnieniem polskich bohaterów, w tym żołnierzy wyklętych i innych bohaterów i ofiar, a także „zwykłych” ludzi przed Dniem Wszystkich Świętych.
2.      Uroczysta akademia z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
3.      Konkurs fryzjerski (w ZDZ działa również prężnie technikum fryzjerskie), gdzie fryzury tworzone były w oparciu o epoki literackie – czasy, kiedy Polska istniała na mapie Europy, wydarzenie poprzedzone filmem ukazującym zmienność trendów w tym okresie.
 
Trwa jeszcze składanie prac na konkurs plastyczny pt. „Wolność” – jego rozstrzygnięcie planowane jest na uroczystą wigilię w grudniu, na której zostanie oficjalnie podsumowany i zamknięty projekt FIO 2018.
 
W realizację projektu – oprócz młodzieży i działaczy społecznych – włączają się również aktywnie weterani misji (weterani II Wojny Światowej na dzień dzisiejszy mogli nas wspierać głównie duchowo, ze swoich domów, natomiast wierzymy że nasza i uczniowska pamięć o nich wpłynie pozytywnie na ich samopoczucie i poczucie dobrze spełnionego obowiązku patriotycznego w przeszłości).
Weterani misji pomagali instruktorom Podwodnika w prowadzeniu i zabezpieczeniu zajęcia z zakresu płetwonurkowania i ratownictwa wodnego, w prowadzeniu i zabezpieczeniu akcji ekologicznych. Weteran misji w Afganistanie (snajper, instruktor strzelectwa) przeprowadził cykl prezentacji i szkoleń dla klas mundurowych z zakresu bezpieczeństwa i podstaw strzelectwa długodystansowego (praktyczna wiedza dla przyszłych żołnierzy), okraszonych wspomnieniami z misji.
   
 
Zadanie powoli dobiega końca i już teraz możemy uznać, że jego cel główny został osiągnięty: przeszkolenie młodych ludzi i nadanie im uprawnień ratownika wodnego oraz kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym (płetwonurka), przy jednoczesnym zaangażowaniu ich do działania w tym zakresie na rzecz społeczności lokalnej, przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa strzelania oraz zaangażowanie w uroczystości szeroko zakrojonych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zmuszeni byliśmy jednak (za zgodą Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego) wprowadzić zmiany w kierunku przeszkolenia mniejszej ilości ratowników wodnych, a większej płetwonurków. Spowodowane było to niewystarczającymi umiejętnościami pływackimi wielu kandydatów. Planujemy zorganizowanie kolejnego programu zakładającego intensywne zajęcia z doskonalenia pływania, by umożliwić większej ilości kandydatów przystąpienie do szkolenia na ratownika wodnego – umiejętności tak przydatne, w szczególności na naszych terenach.
 
 
Dzięki realizacji programu po zakończonym szkoleniu i pozytywnym zdaniu egzaminu na ratownika wodnego przed komisją egzaminacyjną beneficjenci otrzymali bezterminowe zaświadczenia ratownika wodnego (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym). Uprawnienia ratownika wodnego są uprawnieniami zawodowymi.
Uczestnicy szkoleń płetwonurkowych po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymali bezterminowe certyfikaty CMAS honorowane na całym świecie. Certyfikat płetwonurka stanowi uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym (zgodnie z Ustawą z dnia 18.08.2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych osoba chcąca podjąć pracę zawodową jako ratownik wodny powinna oprócz posiadać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratownika wodnego – posiadać m.in. kwalifikacje dodatkowe przydatne w ratownictwie wodnym, np. płetwonurka).
Bardzo ważnym aspektem zadania było uzyskanie przez beneficjentów dodatkowych kwalifikacji (płetwonurka lub ratownika wodnego), które mogą spowodować otrzymanie dodatkowych punktów kwalifikacyjnych przy ubieganiu się o przyjęcie do służby wojskowej. Oznacza to, że beneficjenci są lepiej przygotowani i mają większe szanse zakwalifikowania się i otrzymania pracy w wymarzonych służbach lub dostania się na studia do wojskowych szkół wyższych (szczególnie ważne, iż beneficjenci to w przeważającej mierze osoby z małych miejscowości, uczniowie klas mundurowych).
 
I to, co szczególnie ważne dla nas – jako podmiotu uprawnionego przez MSWiA do wykonywania ratownictwa wodnego – wielu „świeżo upieczonych” ratowników wodnych i płetwonurków zasiliło szeregi Podwodnika i deklaruje aktywną pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na obszarach wodnych!
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem