Aktualności

2021-12-29, 21:14
PROO
SKUTECZNY RATOWNIK PODWODNIK to największe i najważniejsze zadanie zrealizowane przez Podwodnika w ciągu naszej – niespełna 7-letniej historii. Jest ono realizowane w terminie od 15 stycznia 2019 jeszcze do końca roku 2021 w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) wdrażanego i finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
PROO to pierwszy w Polsce tak duży program wspierający nie tylko działalność statutową (misyjną) organizacji, ale także ich rozwój instytucjonalny, w tym także zakupy inwestycyjne. Ubieganie się o środki jest 2-etapowe, należy bardzo szczegółowo opisać swój pomysł, strategię i plan działania. W roku 2019 odbył się pierwszy konkurs w ramach Programu i Podwodnik znalazł się w gronie 4% szczęśliwców 😊. Kosztowało to dużo pracy (pomysł i wiele miesięcy pracy koncepcyjnej, 2 tygodnie pracy nad wnioskiem wstępnym, drugie 2 tygodnie – nad wnioskiem pełnym, przeszło 60 stron materiału...), ale warto było!

Konkurs został rozstrzygnięty w sierpniu 2019, ale już od stycznia realizowaliśmy naszą strategię nie wiedząc czy otrzymamy dofinansowanie i nie do końca wierząc... Naszym planem i marzeniem było utworzenie i uruchomienie Interwencyjnej Grupy Ratowniczo-Poszukiwawczej Podwodnika, działającej w strukturach grupy ratowniczej naszego stowarzyszenia, której zadaniem jest prowadzenie akcji ratowniczych i ratowniczo-poszukiwawczych, w tym specjalistycznych, działań z zakresu:
- ratownictwa wodnego
- nurkowego
- technicznego
- wysokościowego
- kwalifikowanej pierwszej pomocy
- poszukiwań podwodnych i innych.
Do skutecznego działania konieczne są szkolenia, ćwiczenia i posiadanie specjalistycznego, odpowiednio skonfigurowanego sprzętu oraz stabilne podstawy finansowe. Dlatego w ramach programu zaplanowaliśmy i zrealizowaliśmy działania mające na celu:
- doskonalenie kadr instruktorskich – by być w pełni przygotowanym do szkolenia własnych kadr ratowniczych i realizować szkolenia dla innych osób i grup,
- wszechstronne podnoszenie kwalifikacji ratowników,
- zgranie i podnoszenie umiejętności działania w zespole,
- pozyskanie i skonfigurowanie sprzętu do prowadzenia różnego rodzaju działań ratowniczych,
- przeszkolenie celem nabycia umiejętności zastosowania nabytego sprzętu,
- dzielenie się wiedzą z innymi, w szczególności z zakresu bezpieczeństwa na obszarach wodnych i udzielania pierwszej pomocy.

A wszystko w celu zwiększenia bezpieczeństwa na obszarach wodnych, w ich okolicy i nie tylko.

W związku z tym zrealizowaliśmy m.in. następujące działania:
- organizacja i przeprowadzenie pierwszego w Podwodniku kursu na instruktora w zakresie ratownictwa wodnego, w którym uczestniczyli ratownicy Podwodnika, którzy już w pierwszym roku po zdobyciu kwalifikacji brali udział w prowadzeniu szkoleń na ratownika wodnego,
- współorganizacja kursów na instruktora płetwonurkowania oraz motorowodnego, w których uczestniczyli członkowie Podwodnika, którzy teraz aktywnie szkolą innych,
- przeszliśmy procedurę i uzyskaliśmy zgodę Wojewody i Konsultanta Wojewódzkiego ds. Medycyny Ratunkowej na prowadzenie kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
- zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy kursy na płetwonurka i specjalizacje nurkowe, sternika motorowodnego oraz licencję na holowanie narciarza i innych obiektów pływających, a także szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
- nasi członkowie zdobyli również inne przydatne uprawnienia – obsługi narzędzi hydraulicznych holmatro oraz kwalifikacje związane z obsługą finansową,
- zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy blisko 80 ćwiczeń ratowniczych o różnej tematyce (ratownictwo wodne, lodowe, nurkowe, wysokościowe, techniczne, poszukiwania podwodne, itd.), a także uczestniczyliśmy w ćwiczeniach na zaproszenie innych służb; ćwiczenia to nie tylko podnoszenie umiejętności, poznawanie i nauka obsługi sprzętu, ale też zgranie zespołu i wypracowywanie procedur.

W ramach programu wspierane były również główne elementy naszej codziennej działalności misyjnej – działalność ratownicza oraz edukacyjna z zakresu udzielania pierwszej pomocy (mimo pandemii covid-19 łącznie podczas trwania zadania zrealizowaliśmy 55 zajęć m.in. z tego zakresu dla różnych grup – szkół, przedszkoli, osób niepełnosprawnych, klas mundurowych, całych rodzin, uczestników imprez sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych).

I to, na co najtrudniej pozyskać środki, czyli nabycie i konfiguracja nowoczesnego sprzętu do wykonywania różnego rodzaju ratownictwa, w tym w szczególności:
- jednostek pływających - łódź ratownicza kabinowa 7m z silnikiem 200 KM, łódź ratownicza 5,7m z silnikiem 50 KM, sanie system woda-lód z silnikiem 5 KM do ratownictwa lodowego,
- sprzętu przewodowego i audiowizualnego do ratownictwa nurkowego i poszukiwań podwodnych, w tym tablicy nurkowej, 2 kablolin, zestawy dla nurka przewodowego, z maskami pełnotwarzowymi z łącznością, telewizja podwodna,
- sprzętu hydraulicznego do ratownictwa technicznego – pompy hydraulicznej oraz nożyc i rozpieracza
- sprzętu alpinistycznego do ratownictwa wysokościowego – uprzęży, karabinków, przyrządów zaciskowych i zjazdowych,
- sprzętu do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i prowadzenia szkoleń z tego zakresu – oprócz fantomów z monitoringiem jakości RKO (w tym jeden full body), był to defibrylator AED, deski ortopedyczne i nosze podbierakowe, zestaw do symulacji różnorodnych obrażeń, kamizelka keddy, itd.
- sprzętu do ratownictwa wodnego – skafandrów i kasków ratowniczych,
- sprzętu biurowego i wyposażenia.

Dzięki pozyskaniu sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych mieliśmy możliwość złożenia wniosku do MSWiA na zakup sprzętu w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych" (w programie udział biorą podmioty zaakceptowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Klimatu w ramach Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska). Aby wziąć udział w programie i wnioskować o środki na sprzęt do ratownictwa, należy posiadać finansowanie na min. 50% łącznej kwoty na zakup zestawu oraz kwoty min. 100.000,-. Dzięki realizacji PROO i zakupom inwestycyjnym w tym zadaniu, byliśmy w stanie pozyskać dodatkowo samochód do działań ratowniczych Toyota Hilux SR5 z zabudową, przystosowany do działań ratowniczych.

Dnia 25 czerwca 2021 odbyło się uroczyste wdrożenie nowego sprzętu do służby, z pokazami sprzętu i procedur ratowniczych, w którym uczestniczyło wielu znakomitych gości, reprezentujących NIW-CRSO, samorząd terytorialny, współpracujące służby i podmioty.

Podczas realizacji zadania przeprowadzona została przez NIW wizyta monitoringowa realizacji zadania (w roku 2020) oraz kontrola merytoryczno-finansowa (w roku 2021). Miło nam poinformować, że obie wypadły bardzo dobrze.

Podczas realizacji programu nie obyło się również bez wyzwań i trudności, z których większość spowodowana była pandemią utrudniającą realizację części działań (obostrzenia, zagrożenia epidemiczne, mniejsza dyspozycyjność zaangażowanych osób). Spotkało nas również w tym czasie wiele miłych niespodzianek, związanych z pozytywnym odbiorem naszych działań oraz potencjału osobowego i sprzętowego – ważni dla nas partnerzy: Komenda Wojewódzka oraz Komenda Powiatowa Policji w Piszu, a także Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Ełku i inna organizacja społeczna – Fundacja Anikar zwróciły się do Podwodnika z propozycją podpisania Porozumień o współpracy (porozumienia są aktualnie aktywnie realizowane, podobnie jak wcześniej zawarte Porozumienie o współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piszu). 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana zaprosiła nas do współorganizacji Konferencji Naukowo-Szkoleniowej MIL-MED CHALLENGE 2021, gdzie poprowadziliśmy pokazy ratownictwa, warsztaty w formie zawodów z resuscytacji krążeniowo-oddechowej na sprzęcie elektronicznym, punkt na zawodach z taktycznego ratownictwa medycznego, a także wystąpienie na temat wzrostu potencjału ratowniczego w świetle realizacji zadania w ramach PROO 😊.

Podczas realizacji PROO wykazaliśmy też gotowość na wezwania Zarządzania Kryzysowego oraz innych służb (i już kilkakrotnie byliśmy proszeni o pomoc), a także do innych działań w związku z panującym stanem epidemii oraz do pomocy w związku z tym seniorom.

Pragniemy z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować Narodowemu Instytutowi Wolności i pracownikom współpracującym z Podwodnikiem – za wsparcie oraz życzliwe i merytoryczne podejście oraz wszystkim członkom Podwodnika zaangażowanym w realizację zadania oraz innym osobom współpracującym.

Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem